Scuba Diver Basic Skills

Course
Scuba Diver Basic Skills
Location
Karlsborg
Date
Monday, December 16, 2019
Instructor
P-A Andersson
Price
6500

Booking fee
500 SEK VAT included

What is included and what is additional to price

Minst tio timmars dykträning i pool eller poolliknande förhållanden uppdelat på minst tre separata tillfällen

Minst tio timmars teori och genomgångar uppdelat på minst 3 separata tillfällen

Minst åtta dyk i öppet vatten och minst sex timmars total dyktid i öppet vatten. Två av dessa dyk görs till ett djup av minst 20 och max 30 meter.

Medlemskap i Karlsborgs Sportdykarklubb.

Additional info

Dykutbildning i samarbete med Karlsborgs sportdykarklubb. Kursen kommer att schemaläggas tillsammans med elever för teoripass kvällstid under hösten 2018 och vatten pass på heldagar under helgtid.

Kursbokas på SwedTech Divings hemsida och kursavgift 6000kr skall betalas in snarast efter bokning till Karlsborgs Sportdykarklubb på PG:818016-8. Vid inbetalning ange namn, födelsedata, adress och telefonnummer för korrekt registrering i klubbens register.
Kostnader för fenor, mask och lån av torrdräkt ingår ej.


To application

I samband med denna bokning kommer en boknings & certifikatsavgift tas ut av SwedTech Diving på 500 kr.